Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.komarovce.sk spravuje Obec Komárovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Komárovce 

Adresa:
Obecný úrad Komárovce 
Komárovce 22
044 55 Veľká Ida

IČO: 00324329

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 374
Rozloha: 850 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1402

Všeobecné informácie: info@komarovce.sk
Podateľňa: podatelna@komarovce.sk
Starosta: Marián Bužický, e-mail: starosta@komarovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@komarovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 0911 498 991

E-mailsekretariat@komarovce.sk

Kompetencie:
Obec Komárovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Komárovce je zriadený na úrade v: Moldave nad Bodvou (tel.: 055/46032220)

Úradné hodiny: 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk