Zmenšiť textZväčšiť text
 •  

Odvoz odpadu

FÚRA s.r.o  - Komplexné nakladanie s odpadmi

Adresa:
Fúra s.r.o
Jantárová 30
040 01 Košice

Tel: 055 / 676 0132
Fax: 055 / 676 0433
E-mail: fura@fura.sk
Web: www.fura.sk

 • Komunál
  02. JANUÁR 2023 Pondelok
  |
  16. JANUÁR 2023 Pondelok
  |
  30. JANUÁR 2023 Pondelok
  |
  13. FEBRUÁR 2023 Pondelok
  |
  27. FEBRUÁR 2023 Pondelok
  |
  13. MAREC 2023 Pondelok
  |
  27. MAREC 2023 Pondelok
  |
  10. APRÍL 2023 Pondelok
  |
  24. APRÍL 2023 Pondelok
  |
  08. MÁJ 2023 Pondelok
  |
  22. MÁJ 2023 Pondelok
  |
  05. JÚN 2023 Pondelok
  |
  19. JÚN 2023 Pondelok
  |
  03. JÚL 2023 Pondelok
  |
  17. JÚL 2023 Pondelok
  |
  31. JÚL 2023 Pondelok
  |
  14. AUGUST 2023 Pondelok
  |
  28. AUGUST 2023 Pondelok
  |
  11. SEPTEMBER 2023 Pondelok
  |
  25. SEPTEMBER 2023 Pondelok
  |
  09. OKTÓBER 2023 Pondelok |
  23. OKTÓBER 2023 Pondelok |
  06. NOVEMBER 2023 Pondelok |
  20. NOVEMBER 2023 Pondelok |
  04. DECEMBER 2023 Pondelok |
  18. DECEMBER 2023 Pondelok |

  PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

  NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

 • Plasty
  02. JANUÁR 2023 Pondelok
  |
  09. FEBRUÁR 2023 Štvrtok
  |
  13. MAREC 2023 Pondelok
  |
  13. APRÍL 2023 Štvrtok
  |
  12. MÁJ 2023 Piatok
  |
  12. JÚN 2023 Pondelok
  |
  11. JÚL 2023 Utorok
  |
  09. AUGUST 2023 Streda
  |
  08. SEPTEMBER 2023 Piatok
  |
  09. OKTÓBER 2023 Pondelok |
  08. NOVEMBER 2023 Streda |
  06. DECEMBER 2023 Streda |

  PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

  NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Papier
  10. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  03. APRÍL 2023 Pondelok
  |
  21. JÚN 2023 Streda
  |
  24. AUGUST 2023 Štvrtok
  |
  18. OKTÓBER 2023 Streda |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Sklo
  25. JANUÁR 2023 Streda
  |
  27. MAREC 2023 Pondelok
  |
  26. MÁJ 2023 Piatok
  |
  25. JÚL 2023 Utorok
  |
  25. SEPTEMBER 2023 Pondelok
  |
  23. NOVEMBER 2023 Štvrtok |

  PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

  NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Nebezpečný, nemocničný odpad
  01. FEBRUÁR 2023 Streda
  |
  01. AUGUST 2023 Utorok
  |
 • Zber olejov
  27. JANUÁR 2023 Piatok
  |
  28. MAREC 2023 Utorok
  |
  26. MÁJ 2023 Piatok
  |
  25. JÚL 2023 Utorok
  |
  25. SEPTEMBER 2023 Pondelok
  |
  21. NOVEMBER 2023 Utorok |
 • Elektroodpad
  26. JÚL 2023 Streda
  |
  15. DECEMBER 2023 Piatok |

  PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.