Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Symboly obce

Obecný znak (erb)

Erb obce Komárovce tvorí gotický štít, kde v zelenom štíte je biely bocian na slamenej streche žltého sedliackeho domu a v zobáku drží žltého hada.

Obecná vlajka

Vlajka obce Komárovce pozostáva zo štyroch vodorovných pruhov: zeleného, červeného, žltého a bieleho. Pomer jej strán je 2:3 a je ukončená cípmi.

Význam a história 

Erb je trvalé znamenie umiestnené na štíte a symbolizuje fyzickú, právnickú osobu, skupinu osôb, územie, mesto alebo obec.
Používanie erbov sa viaže na existenciu rytierskeho stavu. Počas stredoveku boli erby súčasťou rytierskeho výzbroja, čo potvrdzuje aj pôvodné pomenovanie erbu - arma (lat. zbraň). Erby vraj vznikli počas druhej krížovej výpravy (1147-1148) a pôvodne slúžili na rozoznanie jednotlivých križiakov na bojisku, kde bol každý z nich zakrytý železným brnením a dali sa rozlíšiť len podľa farby súčastí odevu a obrazov na štíte.