Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Upozornenie - ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto

 27.06.2024

  • že od dňa 27.06.2024 bude novo vybudované trakčné vedenie v rámci predmetnej stavby ELHAMO  v úseku Haniska – Hutníky – Veľká Ida – Cestice – Čečejovce – Mokrance - Moldava nad Bodvou - Moldava nad Bodvou mesto ( TIOP ) zapnuté pod vysoké napätie 3 000 voltov ( jednosmerná prúdová sústava ) s čím súvisí možnosť ohrozenia života úrazom elektrickým prúdom pri nedodržaní bezpečnostných a výstražných opatrení

 

  • v celom úseku novo elektrifikovanej trate  Haniska – Hutníky – Veľká Ida – Cestice – Čečejovce – Mokrance - Moldava nad Bodvou - Moldava nad Bodvou mesto ( TIOP )

je zakázané sa približovať k živým častiam trakčného vedenia a akýchkoľvek súčastí trakčného vedenia ( neliezť na podpery – stožiare trakčného vedenia),

 

  • v plnej miere rešpektovať osadené bezpečnostné tabuľky :    
  •   Vysoké napätie životu nebezpečné !       Pozor elektrické zariadenie ! 
  •   Pozor pod napätím!     Pozor spätný prúd !    Pozor na zariadení sa pracuje !

             Pozor – uzemnené !       Pozor skratované !

  • v plnej miere rešpektovať osadené výstražné tabuľky :     

Výstraha - životu nebezpečné približovať sa k elektrickým zariadeniam!  

Výstraha, životu nebezpečné dotýkať sa drôtov aj na zem spadnutých!


    Zoznam aktualít: